PRIVACYVERKLARING


Gegevensbeheer en privacy.

Stampinback.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.

De door u aan Stampinback.nl verstrekte persoonlijke gegevens
zullen uitsluitend door medewerkers van Stampinback.nl
binnen de reguliere bedrijfsvoering van Stampinback.nl worden gebruikt
voor facturering en verzendklaar maken
van de door u aan Stampinback.nl verstrekte opdracht(en).

Nieuwsbrieven worden uitsluitend op uw verzoek aan u toegestuurd naar het door u opgegeven email adres.

Stampinback.nl zal geen van de door u verstrekte gegevens beschikbaar stellen aan derden.

Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn
kunt u dit per email aan ons melden.

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen,
kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.