STEMPELS NAAR EIGEN ONTWERP


STEMPELS NAAR EIGEN ONTWERP

LEES EERST ONDERSTAANDE VOORWAARDEN !

Deze stempels:
- worden per stuk gemaakt, naar eigen ontwerp en zijn dus uniek.
- worden gemaakt van grijs ECO-rubber.
- worden geleverd op EZ-back cling foam
dus NIET op een houten blok.

De prijs van deze stempels hangt af van de afmeting.
Lees eerst onderstaande voorwaarden door en
vraag dan vrijblijvend een prijsopgaaf.


Om een stempel van goede kwaliteit te kunnen maken,
moet uw ontwerp aan de volgende voorwaarden voldoen:

~~~~
100% zwart / wit, dus geen grijstinten ! ! !
~~~~
Het ontwerp moet een resolutie van 300 dpi hebben.
Plaatjes van internet zijn meestal niet goed genoeg !
~~~~
Het ontwerp moet minimaal dezelfde afmeting hebben als de stempel.
Liever een veel te groot ontwerp, dan een ontwerp op ware grootte.
Verkleinen kan wel, vergroten niet.

Een goede indruk van de kwaliteit krijgt u als u het ontwerp
enige keren vergroot op uw scherm bekijkt.
Als er dan rafels, "trapjes" of grijstinten zichtbaar worden,
is het ontwerp niet geschikt om een stempel van te maken.

Maak ook een afdruk op ware grootte,
controleer deze op de volgende punten:
-zijn de gebruikte lijntjes niet te dun?
-is eventuele tekst nog goed leesbaar?
-zijn eventuele afbeeldingen nog duidelijk zichtbaar?
~~~~
Houd ook rekening met de eventuele witruimte rond het ontwerp.
De door u opgegeven afmeting is de afmeting van de afbeelding op de stempel.
~~~~
Van zwart / wit- of kleurenfoto's is het niet mogelijk
een goede stempel te maken.
~~~~
In geval van een tekststempel, ook lettertype(n) en puntgroottevermelden.
Bij gebruik van "exotische" of commerciele lettertypen, ook de ttf-bestanden meesturen.
~~~~
Vermeld ook altijd de afmeting die de stempel moet krijgen.
~~~~
Aanleveren als bijlage bij een email (niet in de email zelf) naar: info@sbstamps.nl
als Illustrator, Photoshop, Tiff of bmp bestand.
Jpg en gif bestanden zijn niet geschikt.
NIET in een Word-document, PowerPoint, o.i.d.
Deze bestandsformaten zijn niet geschikt als basis voor een laserstempel.
~~~~

Bij het maken van alle stempels geldt:
GARBAGE IN, GARBAGE OUT.
Oftewel, van een slecht ontwerp,
kan nooit een goede stempel gemaakt worden.
Twijfelt u aan de kwaliteit van uw ontwerp,
laat het eerst door ons beoordelen.

Voorbeelden

Dit lijkt een mooie afbeelding, maar...
 
...uitvergroot is duidelijk te zien dat de kwaliteit te slecht is, de resolutie te laag
en dat er grijstinten in zitten.
Deze afbeelding is dus niet geschikt om een stempel van te maken.


Onderstaande afbeelding is wel zwart / wit.
 

Ook uitvergroot blijft de kwaliteit goed.
Van deze afbeelding kan wel een goede stempel gemaakt worden.